Enerji

Türkiye Elektrik Dağıtımı A.Ş.(TEDAŞ)’ın kuruluşu.Önceleri ülkemizin elektrik sektöründe yabancı  şirketler  görev almışlardır. 1935 yılında Etibank ve Elektrik Etüt İdaresi kurulmuş ve mevcut  tesisler belediyeler tarafından işletilmeye başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda, önce İller Bankası sonra Devlet Su İşleri kurulmuş   ve elektrik enerji sektörüne hizmet vermişlerdir.
1950’den sonraki yıllarda ise imtiyazlı şirketler aracılığıyla özel sektörün de elektrik enerjisi  alanında görev alması sağlanmıştır. Bugün de elektrik enerjisi sektörüne  hizmet veren Çukurova  A.Ş. ile Antalya ve havalisi Kepez elektrik A.Ş. bu yıllarda çalışmaya başlamıştır. 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı kanunla  elektrik üretimi-iletimi dağıtımı ve Ticaretini yapmak üzere  sermayesi devlete ait (KİT) kamu  iktisadi teşebbüsü olarak (TEK) Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuştur. Şehir, köy ve kırsal elektrifikasyon, 1982 yılında çıkarılan  kanunla TEK’e devredilmiştir. 1984 yılında çıkarılan  3096 sayılı kanunla, enerji sektöründe  ilgili mercilerden gerekli izin alınarak, kuracağı şirkete göre, enerji üretimi ile birlikte, iletim ve dağıtım hizmetlerini de yapması  imkanı sağlamıştır. 

0 Shares:
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler

Rize İli’nin Enerjilendirilmesi:

Rize ili 154kw. Enterkonekte sistemden,Hopa-Bayburt ve Trabzon üzerinden beslenmektedir.  İlimize, Ardeşen, Çayeli, Rize, İyidere 154kw. Trafo merkezlerinden enerji…