Ardeşen Genel Bilgiler

Tarihçe

Uzun yıllar Roma ve Bizans İmparatorluğunun yönetimi altında kalan Ardeşen, daha sonra Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Rum Pontus İmparatorluğunu yıkınca Ardeşen bir süre özerk kalmıştır.

Ardeşen, 1 Mart 1953 tarihinde İlçe olmuştur.

Coğrafi Yapı ve Ulaşım

İlçenin yüzölçümü 743 km² dir. Doğusunda Fındıklı, batısında Pazar, güneyinde Altıparmak Dağları ve kuzeyinde Karadeniz ile çevrilmiş olup, kıyı uzunluğu 10 km dır.

Sahilden 50 km kadar iç kısımlara uzanır. Bölgede Doğu Karadeniz Dağlarının uzantıları ve tepeleri yer alır. İlçenin akarsuları Fırtına Deresi, Durak Deresi, Tunca Deresi, Işıklı Deresi, Dolana Çayı ve Yeniyol Deresidir.

Ardeşen’in çevre ile bağlantısı karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe, Rize Merkezinden 48 km uzaklıkta sahilde kurulmuş bir yerleşim birimidir. İlçe merkezinden Rize – Hopa – Sarp karayolu geçmektedir.

İdari Yapı ve Nüfus

Ardeşen’in 1 merkez belediyesi, 1 belde belediyesi, 25 mahalle ve 38 köyü bulunmaktadır.

2000 Genel Nüfus Sayımına göre merkez nüfusu 45.392, köyler toplamı 13.107 olmak üzere toplam nüfus 58.499’dur. Nüfus artış hızı %4.71 dır . Genel olarak km²’ye düşen nüfus yoğunluğu 78 kişidir.

Ekonomik ve Sosyal Durum

Karadeniz ile denize paralel olarak uzanan dağlar arasında kalan İlçe arazisinin tarıma elverişsiz oluşu ve yağışlı iklim, Ardeşen’in ekonomik yapısını da biçimlendirmiştir. Bu arazi yapısı nedeniyle tarımsal üretimin düşük olması, gurbetçiliğin İlçe ekonomisi içinde önemli bir yer tutması sonucunu doğurmuştur.

Bölgemizde gayri resmi olarak yapıla gelen silah üretimini yasal çerçeveye oturtmak ve istihdam yaratmak amacıyla ASİLSAN A.Ş. 1991 yılında KOSGEB öncülüğünde 99 ortaklı 6 milyar TL. sermayeli olarak İl Özel İdaresi ve TESK iştiraki ile kurulmuş ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Tarım ve Hayvancılık

İlçenin genel arazi dağılımı;

Tarıma elverişli arazi %13, orman alanı %24, çayır mera alanı %32, taşlık, kayalık, akarsu ve yerleşim alanı %31‘dir.

Ardeşen’de süt sığırı, yerli koyun ve kıl keçisi besiciliği mevcuttur.

İlçede nispeten yaygın olan ikincil tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Kafkas ırkı arılarla yaklaşık yıllık 10 ton bal ve 100 kg balmumu üretimi yapılmaktadır.

İlçede su ürünleri üretimi kıyı balıkçılığı şeklinde yapılmakta olup, açık deniz balıkçılığı yapan büyük tekne ve işletmeler yoktur.

Deniz balıkçılığı dışında, İlçede mevcut akarsu, tatlı su ve kültür balıkçılığı yönünden önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. İklimin etkisiyle her mevsim temiz ve soğuk olan akarsular alabalık bakımından zengindir.

Çalışma Hayatı

Çay tarımından önce toprakların engebeli yapısı ve yetersizliği yüzünden Ardeşen halkı denizcilik, inşaatçılık, fırıncılık gibi işlerde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmak üzere ilçe dışına çıkmıştır.

Eğitim, Kültür ve Sağlık

Çay tarımının sağladığı refah artışı ve şehirleşme yoluyla dışa açılma sonucu kültürel değişim yaşansa da, şehirleşmenin görece azlığının etkisiyle, özellikle kırsal alanlarda geleneksel kültürel unsurlar yaşama imkânı bulabilmiştir. Bu unsurlardan yerel diller (Lazca) özellikle yaşlı nüfus arasında kullanılmakta, geleneksel kıyafetler de kırsal alanlarda yaygın olarak gözlenebilmektedir.

İlçede 2 adet matbaa, 1 gazete, 1 radyo ve 2 adet televizyon kanalı faaliyet göstermektedir.

Gençlik ve spor alanında 1 açık spor sahası, 1 spor salonu bulunmaktadır.

İlçede Okuma yazma oranı % 99.88 dir.

Merkezde 6 Genel ve Mesleki Lise, 1 Halk Eğitim Merkezi, 2 Anaokulu, 1 Öğretmenevi vardır.

Ayrıca 4 Özel Dershane, 1 M.T.S.Kursu ve 4 Öğrenci Yurdu faaliyetini sürdürmektedir.

Köylerimizde 6 adet 8 Sınıflı İlköğretim okulu, İlçe Merkezinde 7 adet 8 Sınıflı ilköğretim okulu olmak üzere toplam 13 İlköğretim okulu vardır.

Ardeşen’de yataklı sağlık kurumu olarak 75 yataklı devlet hastanesi bulunmaktadır. Yeni binasında hizmet veren Ardeşen Devlet Hastanesi Ekim 2000 tarihinde hizmete açılmıştır.

Yeşilkartlı sayısı yaklaşık 7500 olup, ilçe nüfusuna oranı yaklaşık % 16’dır.

0 Shares:
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler

Ardeşen’in Ekonomik Durumu

          Karadeniz ile denize paralel olarak uzanan dağlar arasında kalan İlçe arazisinin tarıma elverişsiz oluşu ve yağışlı…